De første 14 år
Pelle Søeborg og Knut ved Pelles HD. Pelle var HDCDK's første formand.
HDCDK's første 14 år
Harley-Davidson Club of Denmark's historie  (HDCDK)
Denne side vil blive opdateret efterhånden som jeg finder fakts om klubben.
Regner med hele HDCDK historie kommer.

1976
HDCDK blev stiftet d. 23 september 1976 af en lille flok mennesker
Det var Ib Johansen (002), Sven Hansen (004), Peller Søeborg (001), Brigitte Yvanes (008), Knut Staubo Langmack (009), PH-Peter Hansen (003), Jan Kock (005), Jørgen Hoff Olsen(021)
.
Pelle blev valgt til formand og Brigitte blev valgt til sekretær.
Kontingentet blev sat til 100,- , senere nedsat til 50 ,-.
I 1976 var der Super Rally i Sverige. Har senere erfaret at det var det første Super Rally i Federationen. Vi var ca 240 deltagere. Hyggelgt. Det var inden HDCDK blev stiftet.

1977
Det første træf foregik på Ronæs Strand Camping ved Nørre Åby på Fyn.
Træffet blev arrangeret af Peter Jørgensen (0189. Han flyttede senere til Canada med sin far og hele familien..
Til træffet kom 19 medlemmer:  001 Peller, 003 PH, 005 Jan Kock, 008 Brigitte, 009 Knut, 013 Grønært, 014 Bill, 015 Solbrille, 018 Peter Jørgensen, 019 Flemming Thaysen, 020Louis Nielsen, 021Preben Olstad, 022 Flemming Thygesen, 023 KennJensen, 024Henning Daltorn, 026 Jørgen Hoff, 027 Krister Krüger.
Her havde samtidigt en generalforsamling hvor vi skulle lave en bestyrelse.
Arrangør for dette arangemant var Peter Jørgensen medlem 018.
Det var 11/06 1977.

Bestyrelsen skulle bestå af Formanden og fire distriktsformænd. Ideen var at opdele HDCDK i fire distrikter nemlig Sjælland (1), Fyn (2), Sdr. Jylland (3) og til sidt Nord Jylland (4). Men indtil videre kun Jylland som et distrikt

På dette tidspunkt hed klubben HDCD. Til mødet var vi nu 15 medlemmer.
Peller blev valgt som Formand. Knut som Distriktsformand for Sjælland, Preben Olstad Larsen som distriktsformand for fyn. Brigitte som sekretær.
I de sidste distrikt Jylland var der ingen formand endnu.

Den 09 November 1977 var vi så oppe på 34 medlemmer.
Pelle havde tegnet vores medlemskort den gang. Det var i pap. Logoet stod han også for. Det er det samme som vores skuldermærker i dag.
HDCDK's første "love & Regler" blev lavet og fyldte 10 linier.

1978
.Den 01/09 i 1978 kom det første nummer af vores HD blad.Harley News.
I redaktionen var Sven Hansen 004 Redakrtør og Asbjørn Simonsen assistent 0030.

Vi havde fået kontakt til Federatione af HD klubber i Europa (Det hed den ikke endnu). Jeg og nogle få andre havde været til Super Rally i 1976 før HDCDK blve stiftet. Det foregik i Sverige. I 1978 skulle det være i Køln. Brigitte arrangerede en tur til Køln. Det sværre var vi ikke mange der brugte tilbudet omkring turen til Køln.
Den gang kostede indgangen 125 Dkr. De svarede til vores int. træf som man har i dag.
Den 2 juli 1978 trak Peller sig som formand p.g.a.salg af HD. Jeg blev indsat som den nye formand indtil vi kunne afholde en generalforsamling.
d. 19-20 August havde vi generalforsamling hvor jeg blev valgt til formand for HDCD. Endvidere fik  Jylland sin første formand nemlig John "Hancock" Pedersen.
Generalforsamlinger blev afholdt samtidigt med træffene. De blev meget livlige. De fleste var jo rimelig overrislet. Jeg var også medlemsservice i 34 år. I starten med Brigitte.

Stedet hvor vi afholdt generalforsamlingen var på "De hvide Svaner", hvor vi også samtidig havde træf. Arrangementet var organiseret af Brigitte og Knut. Til træffet kom der 33 medlemmer og 23 ikke medlemmer.
Det helt store ædegilde. Det blev i folkemunde kaldt Ædetræf. Det foregik altid på "De Hvide Svaner".

Her skal lige nævnes at jeg fortsatte som klubformand i de næste 20+ år og Brigitte som sekretær i mere end 20 år og kasserer en del år også..

Vores klubblad dukkede op og hed Harley News. Redaktøren for det første blad hed Sven Erik Hansen 004.Til at hjælpe sig havde han Asbjørn Simonsen 030. Der udkom 4 blade plus et nytårsnummer årligt Sven havde købt en gammel mekanisk skrivemaskine hvor der skulle være to mand for at flytte den. Dårlig tryk og halvsorte sider, men vi var lige glade, det var vores blad. 

Den 16 december 1978 havde Sjælland sit første distriktsmøde. Mødet foregik på Jørgen Hoffs gård ved Greve Strand Der kom 12 medlemmer.

I 1978 lavede vi vores første julekort. Det blev sendt til de HD klubber og venner vi kendte. Designet af Pelle.

Vi begyndte at få udvalg af t-shirts, mærker og meget andet. De første t-shirts var gule.

Vi var i slutningen af 1978 46 medlemmer fra Sjælland, 5 på Fyn og 12 i Jylland. Fra udlandet var der 10 medlemmer, hvor en stadigvæk er medlem i dag.

1979

Vi havde stadigvæk vore medlemsliste hvor man kunne se hvilken HD man havde. (Det var den gang)
Vi startede med vores forårstræf den 5-6 maj. Dette var Jyllands første træf. Det blev afholdt i Holstebro, Viborgvej 73. John Hancock og Søren Pinnerup stor for træffet.

i 1979 var der Super rally i England, Brighton. Fra HDCDK kom der 13 medlemmer. Mener der var ca. 2000 besøgende. Et kæmpe træf i vores øjne. Jeg fik en sukkerstang som kan ses på vores Museum.

Ud over bladet, kom der megen information fra Sekretæren, både angående lokale møder og arrangementer så som fikseture o.a..

Den 1-2 september havde vi igen træf og årsmøde.Igen i Jylland. Sunds Sø Camping.
Generalforsamlingen foregik samtidig vi havde fået stegt pattegris. Et frygtelig svineri. Da vi kom til regnskabet var der ingen som kunne læse det. Det var sølet ind i gris. Men der var høj stemning, debatten rimelig useriøs, men morsom.
Der blev dog fremvist regnskab. En saldo på 1465.- Det var den gang.
Nye love og regler blev lavet.
Sven trak sig som redaktør og Ib Johansen 002 overtog bladet. Det første blad for Ib udkom 1. december.

Vi var nu 70 medlemmer

1980

Generalforsamlingen/Forårstræffet dette år var på Fyn. Nærmere bestemt "Skovdam" ved Gelsted.
Internationalt træf var 30-31-August i Årup på Fyn. Det var afholdt i en Sportshal med tilstødende fodboldbane. Der kom 229 mennesker og 181 Harleyer.Vores største træf ind til da.

I år skulle vi så prøve noget nyt, nemlig at afholde en udstilling.
Det blev gjort fra d. 26-28 december i Falkonercentreret på Frederiksberg. Et kæmpearbejde. Alle HD'erne skulle fragtes med lastbil.
Et kæmpe arrangemenet som Brigitte stod for.

Mener at den finske HD klub startede i 1980.

1981

Nu havde HDCDK 5 års jubilæum. Det skulle fejres på vores forårstræf igen på "De Hvide Svaner" ved Karrebæksminde. Det skulle afholdes 9-10 maj. Igen et ædegilde. En svensker fortalte mig senere at da han skulle hjem til Sverige måtte han stå op hele vejen på HD'en da han ædt så meget at han ikke kunne sidde ned.

Som før skrevet så var det vore 5 år som HD klub. Derfor vi  lov til at afholde SuperRally dette år.
Træfpladsen skulle stå imellem "Ring Djursland", Sdr Felding og og Fredericia.
Det blev "Ring Djursland". Fredericiahallen blev afvist af kommunen som ikke ville have os campere rundt om Haller. Morsomt at tænke på at vi 1 2008 skal afholde Super rally i samme by og sted.

Super Ralyet var en succes. Arrangeret af Brigitte og jeg. Det blev nænvt som det bedste Super Rally nogen side på det tidspunkt (Ikke sidste gang det sker). Der kom  615 deltagere. Det var mindre end vi havde reget med, så økonomien gik ikke så godt. Vi måtte kræve ekstra kontingent for at få det til at løbe rundt. Men de penge fik vi ind selv om det ekstra kontingent var frivilligt. Godt gået. 

1982

Dette år blev kontingwntwt hævet fra 125.- til 150.-.  De gule T-shirts blev sorte og for første gang fik vi lavet vores skuldermærker i broderet stof (som de er i dag).  Før dette var skuldermærkerne trykt på stof.
 Alt dette blev vedtaget på vores årlige generalforsamling på Polderrev Camping som lå i Grenå..

Senere på året 18-19 september havde vi vores internationale træf på Fornæs Camping. også Grenå. Et fantastisk træf med masser af underholdning.

I disse år fik vi lavet en aftale med Harley-Davidson om at få tilsendt Enthusiast. Et blad fabrikken udgav. og som vi sendte ud med vores klubblad til alle medlemmerne.


1983

Klistermærket "Legaliser Chopperen" blev designet af Knut. d 22 februar.
Super Rallyet foregik I Sverige.. Super Rallyet er altid i Pinsen. Stedet var High Chaparall. Brigitte havde arrangeret fællestur fra Søllerød Rådhus.

Jack 066 stoppede som klubshopbestyrer. Brigitte overtog dette job Marts 1983. Den gang kostede 1stk t-shirt 42 kroner.
Søren Pinnerup solgte sin HD og måtte derfor stoppe som formand for distrikt Jylland. Jyllandsdistriktet var uden formand en tid.

Fårårstræffet var i år på Fyn. Stedet var Marienlyst, Sandhusvej Odense SØ.
Vi havde stadigvæk generalforsamling sammen med et træf.
Indgangenkostede 30,- plus træfmærke.

1984

Vi begynte at få problemer med forsikringerne. De blev meget dyre. Tyverier af Harleyer var også et problem nu.
Træf: ?

1985
Monica (Ib (002)'s kone overtog HD Journalen sammen med Bettina.
Første nummer december i 1985.
Jeg, Bill,  Ib og Erik Mortensen havde været til presidentmøde i Holland. o Breda.Det var noget primitivt den gang. På mødet diskuterede vi tourings pas (I dag klubkort). Man diskuterede også om man kunne gøre noget for den stigende tyveri af HD'ere. Endvidere kom der forslag om man kunne straffe klubberne hvis et af deres medlem lavede ballade på andres træf.
Vi var modtand af disse punkter.
Vi var også imod at man ville smide klubber ud af "federationen" hvis man ikke mødte op til presidentmødet.

Erik(197) var distriktsformand for Sjælland.Preben Fuglsang (Fut) var formand for distrikt syd. Jeg kørte som en slags kontakt person for Fyns distriktet.

Internationalt træf  afholdt d. 23-24-August i Vonsild Campingplads nær Kolding..
Når vi kørte på træf havde vi forskellige steder hvor vi samlede folk op. Bl.a "Den Grønne Kat" i København og Vejlesø i Holte. 

1986
Formanden for Fyn var Flemming
Formanden for Sjælland var Erik Mortensen
Formanden for Jylland var Preben Fuglsang.

Brigitte var sekretær og Bente Mortensen var kasserer.

En FLH fra 1976 kostede brugt 59000.- hos PH Choppers.u/afgift.

Harley-Davidson Riders of Italy, var den første HD klun i Italien.

1986 var også det første HD træf i Polen. HDCDK kørte til Polens træffene i flere år og vandt masser af pokaler. De kan ses på HDCDK's museum.


I dette år skulle vi afholde Super Rally i Danmark. Det blev et marrerit.
Klubben havde ti års jubilæum dette år.

Stedet for Super Rallyet var "Stevningshus", Holmvej 9, Kliplev ved Åbenrå.
Vi havde lejet et kæmpe telt hvor festen skulle være. Fredag var vi klar til at modtage HD folket. Vejret var imellem tiden blev til storm. Det kæmpe telt blev revet op, så de store pæle fløj igennem teltet. Teltet flækkede. Gudskelov så kom der ingen til skade.
Hele festen blev afholdt ude i det fri den aften/nat. Nogle kørte hjem og andre tog det med ro. Næste dag fik vi syet teltet sammen og festteltet kunne igen bruges.

Dette træf gav et dundrende underskud. Der kom først og fremst ikke så mange. Det skyldtes flere ting. Vejret og ikke mindst ulykken ved Tjernobyl. Mange troede vi var selvlysene. Brigitte og jeg måtte ugen efter ned og forhandle alle priserne om, både for leje af stedet o.a. Vi fik ned slag på over 100.000 kroner. Det hjalp lidt, men populære var vi ikke. Men sikkert, det var det dårligste træf længe. Ialt kom der 1100 mennesker

Brigitte overtog redaktørposten for vores blad. Det skete ved augustnummeret.

D. 23-24 August afholdt vi int. træf. Dette foregik ved Kolding, Sdr Stenderup.. Sjællandsdistriktet havde møder i Ballonparken i disse år.

1987

Vi fik en ny Klubshopbestyrer. Det skulle senere vise sig at være ern stor fejl.. Det blev Jørgen Sørense (Fnug). Han blev senere eskluderet af klubben. Det var første gang vi var nød til det.

Forsikringsaftalerne begyndte det år. I starten var det med forsikringsselskabet Chaufførerne

Vi prøver nu at få gang i flere distrikter i Jylland. og et på Bornholm. Bornholm lå under Sjælland den gang.
HDCDK var representant for hele Scandinavien ved det årlige presidentmøde. (1986).

Forårstræffet afholdtes ned Kettinge ikke langt fra Hørsholm. 22-24 maj.

Det int. træf afholdtes d.14-15-16 August på Fyn. Der afholdtes 10 års jubilæum på dette træf.

HDCDK's generalforsamlinger blev nu afholdt for sig. Før var det i forbindelse med træf. Hovedgeneralforsamlingen blev afholdt på Fyn.

Vi prøvede dette år at genopstarte de meget populære "Ædetræf3. Før var det på de Hvide Svaner. Denne gang  på Vigen Strandpark Campingplads
ved Roskilde fjor. Der var mad nok. Hele #showet# kostede 400 kroner.
Det blev aflyst, desværre.

Europas største HD forretning lukkede dem første Januar 1987. Maaskant hed foretningen Den lå i Holland og startede i 1908.

Ny distriktsformand for Jylland var nu Tilt (270). Det hed nu distrikt Syd.
Jylland Nord var nu på tapetet. Manse (Jess Jensen) blev distriktsformand.
1988

Der blev afholdt generalforsamling på Fyn d.11 marts.
Forårstræffet ved kolding d. 3/6 til d. 5/6.
Vores int. træf d. 12 til den 14 August.
Sjælland fik ny formand. Johnny Stig Larsen blev det. Hugormen blev næstformand for Sjælland

1989

1989 var året hvor der blev lagt op til nogle forandringer.

Jeg var stadigvæk formand og Brigitte sekretær. Flemming fra Fyn var både næsteformand og formand for Fyn. Klunkasserer var Bo (162) fra Sjælland.
Jeg var redaktør og Brigitte klubshopansvarlig. Det begyndte at blive en lidt for stor mundfuld og nye folk var på vej til de poste.
Klubben havde i 1989 rundet de 500 medlemmer.
Distriktsformand for Syd var Poul Heinrich, for Nord Ib Mikkelsen og for Sjælland Johnny S. Larsen.

HD Journalen udkom  5 gange om året.og var kopimaskine tryk.

Neale Shilton døde dette år. Han var designer for Thriumphs Bonneville. Jeg kendte ham personligt og han havde stor respekt for HD, som et af de gamle mærker som kunne overleve presset fra Japan.

1990

Redaktør for HD journalen var nu Jørgen Laurvig.. Klubshopbestyrer Erik Jensen fra Fyn, Klubkasserer Bill Honore og Næstformand for klubben var Jan Ozaki.
Bladet blev nu blevet mere profesionelt, hvad både indhold og layout angår.
Super Rally blev i Belgien. Arrangør var HD Club 74 Belgien.

Brigitte lavede igen i år en fællestur til Polen. Bandet som skulle komme til deres træf kørte i grøften og en indsamling imellem medlemmer af HDCDK gjorde at man fik råd til at køre bandet til træfpladsen i Taxi. 200.000 sloty blev det. Det var mere end den polske HD klub fik ind i kontingent om året.

En ny ide spirrede. Vi ville overtage den gamle HD klub HD Klubben og indlemme den i HDCDK, som en veteran afdeling med egen bestyrelse. Det lykkes næsten, men til sidst gik det dog ikke alligevel.

Dette år er første år hvor vi afholdt Toy Run ( er nu ikke helt sikker). Turen gik til Wesselminde. Ib Sørensen stod for turen.

Distrikts Syd havde deres første træf som d. 3. Alle rede den gang pissede det ned. 65 deltagere.
Nord kørte videre med dere Dokkedals træf, som var det mest populære træf i Danmark.

1991
Det første Super Rally i Norge. Brigitte havde lavet en fællestur til Super Rallyet medn DFDS. En enorm succes, med mad om bord og fest.
Et godt træf, men dyrt. Træffet lå ved Lille Hamar.Jeg vil fortsætte historien efterhånden som jeg får check på det.

Angående Superrally i Danmark kan nævnes.
1981 Ring Djursland
1986 Åbenrå
1994 I Silkeborg
2008 i Fredericia

Velkommen til vores hjemmeside