Modelbetegnelser fra 1970 til 1982
Modeller

Eks. på stenummer:
1A 12345 H0
Motornr vil være det samme

1A er modellen. De fem cifre (Altid) er løbenummeret og H0 er årstallet (1970)

Jeg har ikke kunne finde nogen forklaring på de fem cifre eller hvordan de er opbygget.

Fra 1970 frem til 1981(her kom 17 digit vin nr.) indførte man et 9 karakter format startende 2 karakterers kombination af et tal og et bogstav mellem A-K dog ikke I og J( modelbetegnelse/kode) de næste 5 karakterer er en sekventiel talrække startende med 10000 hvert år(undtagelser omtalt ovenfor)  disse efter følges af 2 karakterer,  et  Bogstav og et tal der angiver årgang. ( H for 70, J for 80, eks. H8=78 J0 = 1980). Der kan i denne periode forekomme sjældne fejlnumrerede cykler der er genindhugget hos en forhandler og HD's mellemkomst.   I så tilfælde er det gamle nummer gennemstreget og nyt nr. ihugget nedenunder det gamle. Efter 81 var dette ikke tilladt og ej heller på fabrikken, og fejl numrede cykler solgtes ikke længere.
i 1976 fik numrene startende med 40001. Efter 1970 kan en forhandler heller ikke længere bestille et stel eller motorblok uden angivelse af vin nr. HD skal hugge i. En komplet motor kan dog hjemmkøbes enten med vin nr. eller et 90000 nr. ihugget. eller da man i 1983 flyttede vin nr. placeringen på motoren og mc'er blev produceret med blank plade.
9H  FLH-80 POLICE                            

9G  FXWG-80 (1980-84)                        

9E  SS-250                                   

9D  FXE-1200 (1973-1981)                     

8H  FLH-1200 SHRINE                          

8B  MSR-100                                   

8A  M65-S                                    

7H  FLH-1200 POLICE                          

7G  FXS-80 (1979-1982)                       

7F  XLCR-1000 (1977-78)                      

7E  FLHS-1200, SPORT MODEL                    

7D  MX-250                                   

7B  ERS                                      

7A  SX-125                                   

6H  FL-80                                    

6G  FXE-80 (1981-1984)                       

6F  SS-125                                   

6E  FXEF-80 (1978-81)                        

6D  SX-250                                   

6C  SR-100                                   

6A  SS-350 SPRINT
5F    RR500  RR500                             

5H  FLHS-80, (ELECTRA GLIDE SPORT MODEL)     

5G  FLT-80 (TOUR GLIDE)                      

5E  FXEF-1200 (1979-1981)                    

5D  SX-175                                   

5C  MC-65                                    

5A  GE-750 (SERVI CAR)
4H   TLE  FLH sidecar 
4G   RX 250  RX 250        
              

4F  SS-175                                   

4E  XLS-1000 (1979-                          

4D  XLA-SPORTSTER
4C - CR  P.O. engines shorttracker                            

4A  XLCH-1000 (883CC I 1970), KICKSTARTER    

3H  FLH-80 CLASSIC (1980 ELECTRA GLIDE)      

3G  FLH-80 CLASSIC (ELECTRA GLIDE)           

3F  SXT-125                                  

3D  Z-90                                     

3C  SX-350 SPRINT                            

3A  XLH/XL-1000 SPORTSTER (883CC I 1970)
2K - MLE mexican sidecar (limited edition)

2H  CLE SIDECAR                               

2G  XLT-1000 TOURING (1977)                  

2F  FXS-1200 (1977-1979)                     

2D  X-90                                     

2C  FX-1200 SUPER GLIDE (1970-1979)
2B - O   personnel carrier          

2A  FLH/FLHP-1200 (ELECTRA GLIDE)            

1K  FLH-80 SHRINE                            

1H  FXB-80 (1980-1982)
1G    MX-360
1F    RR 250 Road Racer                       

1D  LE SIDECAR
1C    XR 750  XR 750                               

1A  FL-1200, (FLP,FLPF, POLITICYKLER)