Olie
Olie, en videnskab
Ved du noget om den olie du putter i HD en.
http://www.smykketorvet.dk/shop/baglokalet-35c1.html

Olie - generelle råd og anbefalinger ved valg af olie til køretøjet .

Hvad betyder viskositet?

Viskositet er et udtryk for oliens tykkelse og dens evne til at flyde ved forskellige temperaturer. Den måles idag typisk efter en international målestok i centistoke cSt(mm2/s). Målemetoden benytter - 18 og 100 grader celcius, som udgangspunkt for angivelse af en motorolies viskositet.

Hvad dækker SAE og API normerne, og hvilke svarer til hinanden?

SAE-systemet

Society of Automotive Engineers har udarbejdet et klassifikationssystem, der inddeler smøreolier efter viskositet. Følgende numre forekommer for motorolier:
0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40, 50 og 60 (W=winter)

Følgende numre forekommer for gearolier:
75W, 80W, 85W, 90, 140 og 250 (W=winter)

Jo højere tal desto tykkere olie.

API-systemet

American Petroleum Institute har udarbejdet et klassifikationssystem, der angiver de motortyper og driftsforhold, hvortil olierne anbefales. Systemet bygger på stigende kvalitet i bogstavskoden SA for benzinmotorer og CA for dieselmotorer, og går meget langt tilbage i tiden.
Klassifikationen SD blev introduceret i 1968, SE i 1972, SF i 1980 og SG i 1989. Den mest almindelig forekomne anbefaling til motorcykler er API SG, der er en anbefaling til person- og visse lastbiler underlagt garantikravene fra motorfabrikanterne for 1988-modellerne !
Set ud fra et teknisk synspunkt er det vanskeligt at forklare, hvorfor der stadigvæk arbejdes med API SG specifikationen, da den principielt ikke har meget med motorcykler at gøre. Anvendes en motorolie (personbilsolie) med højere API-specifikation eksempelvis SH eller SJ på en motorcykel, er der risiko for problemer med koblingen.
Generelt set er det Castrol's holdning at anbefale vore MC-produkter, da baseolier og additivpakker i disse olier er nutidige og specielt udviklet til denne driftsform. Ligeledes anbefales det kraftigt at bruge Monograde motorolier, hvor motorfabrikanten anbefaler dette. Dermed sikres en problemfri drift.

Motor og transmission:

Kan man begrænse olieforbrug ved brug af tykkere olie?

Ja lidt, men til gengæld øger man sliddet ved koldstart, da olien vil være længere tid om at nå de kritiske smøresteder. Ved koldstart har man størstedelen af sliddet på en motor.
Alternativt kan man bruge syntetiske olier, hvor oliemolekylerne er kemisk ens bygget op således, at man ikke har lette fraktioner i olien, som brændes af og dermed giver et højt olieforbrug.

Hvor langt skal man køre før motorolien er driftsvarm?

Op til 10 min. for en motorcykel alt afhængig af belastning og motortype. I den forbindelse er det værd at nævne, at visse olieadditiver først bliver aktive ved en driftstemperatur omkring 70 gr. celcius, så der er ikke nogen god grund til at "fyre den af" de første 10 min.

Hvad betyder det at køre på olie hvis temperaturområde ikke svarer til årstiden?

Olien er i princippet for tynd eller for tyk i forhold til temperaturområdet, hvilket kan medføre skader på udstyret. Med multigradeolier er problemet ikke særligt stort mere, da de dækker et relativt stort tem- peraturområde, medmindre der er tale om arktiske områder. Følg dog altid fabrikantens eller oliesel- skabets anbefaling.  Fra mange motorcykelfabrikanter, f.eks Harley-Davidsen, bør anbefalingen af Monograde motorolier til ældre årgange følges.

Kan man køre på gearolie som f.eks. Hypoy C80/W90 eller andre der bliver anbefalet af oliefabrikanterne ?

Principielt skal gear-fabrikantens anbefalinger altid følges. Er der tale om en API GL-4 specifikation, skal man finde en gearolie med denne godkendelse. Såfremt man anvender en gearolie med en API GL-5 godkendelse, så får man en gearolie med meget stærkere olieadditiver, hvilket medfører en hårdere indkobling. Dvs. tandhjulene "børster" tænder og dermed nedslides gearkassen hurtigere ! I visse tilfælde anbefales motorolie til gearkassen, og her er det meget vigtigt at følge den anbefaling for at undgå for hurtig nedslidning af gearkassen.  Men igen, så følg ALTID gearkasse-fabrikantens anbefaling !

Hvorfor skal en 2-takter have speciel 2-taksolie og ikke almindelig motoreolie?

Olien bliver brændt af sammen med brændstoffet. Derfor er flammepunktet meget lavt således, at smøreolien bliver brændt af uden at give afsætninger på stempel, tændrør og i udstødningen. Typisk er flammepunktet under 100 grader celcius, hvor almindelige motorolier har et flammepunkt over 200 grader celcius.  Derfor vil almindelig motorolie iblandet benzinen, give unødigt høj afsætning af koks på stempel og tændrør samt i topstykke og udstødning.

Hvad olie skal bruges til kardan'en?

Check med manual / forhandler, men som hovedregel anvendes ofte gearolier med API GL-5 specifikation pga. den store belastning, der kræve særligt stærke olieadditiver mod slid og høje tryk.

Støddæmpere - forgaffel:

Kan man bruge hydaulikolie i forgaflen?

Det anbefales kraftigt at anvende godkendte produkter specielt udviklet til formålet. Disse produkter har de egenskaber, der er behov for. Eksempelvis et højt viskositetsindeks, hvilket medfører, at olien ikke ændrer sin tykkelse så meget, selvom temperaturen ændrer sig. Dermed sikres en ensartet virkende ydelse fra støddæmpere mv., og dermed ingen kedelige overraskelser under kørsel.

Hvor finder man tykkere forgaffelolie?

Castrol leverer 6 forskellige tykkelser på forgaffelolie, og jeg formoder, at der er en af dem, der passer. Eksempelvis har vi en Fork Oil 20W med en viskositet på 68 centistoke(ISO VG 68), som er vores tykkeste olie.

Hvilken olie er der i støddæmpere?

Olien er i princippet en hydraulisk olie og fungerer som sådan. Den er specielt designet til formålet med varierende temperatur og fugtighed. Olien indeholder additiver, der opfylder netop disse krav.

Bremser:

Kan man blande bremsevæsker med forskellige specifikationer (DOT3 og DOT 4), og hvad skal man i givet fald rengøre bremsesystemet med ved skift af type?

Svar 1: Principielt NEJ
Svar 2: Ved skift anbefales det, at rengøre systemet med den nye bremsevæske, inden der fyldes nyt på og udluftes.

Må man bruge bremsevæske til at smøre stemplet med når stemplet har siddet fast, men nu er gjort fri?

Det skulle der ikke være noget til hindring for.   Men endnu bedre, brug evt. Castrol Red Rubber Grease

Hvorfor er der skjolder på lakken efter spildt bremsevæske?

Der er desværre ikke nævnt, hvilken type bremsevæske, der er tale om DOT 4 / 4+ / 5.1 ?
Men visse bremsevæsker er baseret på esterolie, der kan have en opløsende virkning på lak, hvis det ikke fjernes øjeblikligt.

Øvrige:

Kan man skifte fedt i kuglelejer?

Såfremt der er tale fedtsmurte lejer bør den skiftes med passende mellemrum.

Kan man bruge olie til at smøre dækkanten ved dækskift?

Olie anbefales ikke til dækkanten - Brug sæbevand, hvilket er fortrinligt til formålet uden at påvirke gummiet.

Må man bruge ny eller brugt motorolie til en O-rings og andre kæder  ?

Brug kun godkendte produkter, der er specielt anbefalet til O-rings kæder.

Der kan anbefales Castrol Chainspray OR samt Castrol Chainwax til kæder både med- og uden O-ringe.

Hvilken betydning har MS2 (molybdændisulfid) i smørefedt?

Det er et faststof-smøremiddel især beregnet til langsomt-gående bevægelser, hvor en oliefilm ikke giver tilstrækkelig smøring.

Med venlig hilsen  Sven 004